Sedan starten 1985 har företaget utfört entreprenad och anläggnings
-arbeten. Idag är vi en anställd med lång branscherfarenhet. Vidare hyr vi in F-skattare då det finns behov av det.

Vi arbetar främst i Eskilstuna & Strängnäs. Vi satsar på att hålla en hög utbildningsnivå och vi har utbildat oss i bland annat: Farligt gods.

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad:
- Planering
- Snöröjning
- Dikesrensning
- Kabelarbeten
- Trädgårdsarbete
- Grönytearbete

Väl utförda arbeten genom åren har gett oss många kunder såsom Privatpersoner och olika företag.